tatras 14614/14875
10.01.2022 (355)
(14617) Pri Veľkom Bielom plese