BLOG

Ďalší náročný rok života je za mnou ...
Rok 2022 by som zhrnul ako štandartne zložitý ...
Celý rok 2021 poznačila pandémia a moje choroby, ktoré vekom pribúdajú ...
Rok 2020 bol jeden z najhorších za posledné desaťročie ...
Tak málo ako v roku 2019 som nefotografoval odkedy mám vlastnú webovú stránku
Vytvoril som si takú malú tradíciu, že začiatkom každého roku pridám jeden blog
Nepatrím k ľuďom, ktorí radi oslavujú svoje životné, alebo pracovné jubileá ...
Prešlo desať rokov od chvíle keď som sa rozhodol zriadiť si vlastnú webovú fotogalériu .....