príroda 14812/14875
05.05.2022 (74)
(14815) Kojšovská jar