dokument 14972/15027
13.06.2022 (50)
(14975) Ovienálie 2022

Ľudoví umelci ponúkali svoje produkty. Asi neboli celkom spokojní s predajom, lebo v čase elitami vynútenej super-inflácie ľudia určite menej utrácajú za veci, ktoré nie sú pre ich život nevyhnutné, ale obdivovať bol čo.