ľudia a zvieratá 15017/15027
23.06.2022 (17)
(15020) Na Ždiarskych políčkach