huby 17035/17935
17.09.2023 (253)
(17038) V septembrovom lese

Posledné 4 fotografie sú z okolia Zlatej Idky zo 17.9.2023.  Aj tam už začali rásť hríby, ale zďaleka nie v takom množstve ako nad Lucia Baňou.  Sú však o čosi kvalitnejšie a viac ich bolo čistých.  V takom lese je zložité urobiť nejakú výtvarnejšie ladenú fotografiu, lebo v okolí je obrovský neporiadok po ťažbe, ktorá dosť zdevastovala miesta kde rástlo pri dobrých podmienkach veľmi veľa hríbov a potrvá roky kým sa les dostane do pôvodnej kondície. Detaily húb fotím len výnimočne ak sú niečím zaujímavé, lebo takými fotografiami sú presýtené špecializované hubárske stránky a nepriniesol by som nimi žiadnu pridanú hodnotu.